dotnet-frameworkSOFTVER PO ZAHTEVU

Izrada programa po zahtevu korisnika može da podrazumeva prilagođavanje nekog od rešenja koje već postoji vašim potrebama ili proizvodnju potpuno novog programa.

Prilagođavanje gotovih programa potrebama korisnika

Prilagođavanje već postojećih rešenja potrebama korisnika se u većini slučajeva svodi na dodavanje analitičkih izveštaja, sitnije izmene u prozorima i slično.

Cena adaptacije programa zavisi od radnog vremena koje je potrebno da bi se program prilagodio potrebama korisnika. Cenovnik našeg radnog vremena možete da vidite ovde. Precizne informacije o troškovima prilagođavanja programa vašim potrebama možete da dobijete ako popunite formular za kontakt ili nam se obratite na info telefon: 011 2503 701.

Izrada softvera

Izrada softvera je kompleksan proces kome treba pristupiti isključivo u slučaju da na tržištu ne postoji gotovo rešenje koje zadovoljava poslovne procese u preduzeću, odnosno u slučaju da ne postoji gotovo rešenje koje može da bude prilagođeno potrebama korisnika.

Prilikom donošenja odluke o izradi softvera treba da imate u vidu nekoliko stvari:

  1. Izrada programa podrazumeva određene troškove koji zavise od radnog vremena koje treba da bude utrošeno na proizvodnju. Cenovnik našeg radnog vremena možete da vidite ovde. Procenu troškova koji prate izradu softvera možete da dobijete ako popunite kontakt formular ili nam se obratite na info telefon: 011 2503 701.
  2. Izrada programa po narudžbi zahteva potpunu saradnju zaposlenih i menadžmenta obzirom da su oni ti koji treba da daju precizne instrukcije o funkcionalnostima programa. To znači da će vaši zaposleni i menadžment morati da odvoje vreme da bi objasnili procese u vašem preduzeću onima koji treba da izrade program.
  3. Obuka zaposlenih i tehnička podrška u radu su podjednako važni kao i sama izrada softvera. Izradu programa poverite pouzdanom preduzeću koje je u stranju da izvrši obuku vaših zaposlenih i što je naročito važno da im u kasnijem radu pruža tehničku podršku.

Postupak izrade softvera

Izrada programa po zahtevu korisnika, odnosno prilagođavanje programa potrebama korisnika odvija se u 4 faze:
  1. Sagledavanje potreba korisnika. U ovoj fazi naše osoblje obavlja razgovore sa korisnikom u cilju analize procesa rada i potreba korisnika. Naše osoblje utvrđuje sve specifičnosti delatnosti i analizira postojeći informacioni sistem.
  2. Izrada projekta programa. Na osnovu prethodno sagledanih potreba korisnika pristupamo izradi projekta programa ili kompletnog informacionog sistema. Nakon izrade projekat dostavljamo korisniku na odobrenje.
  3. Izrada programa. Pošto korisnik odobri projekat, odnosno pošto dobijemo zeleno svetlo, započinje izrada programa.
  4. Implementacija. Ova faza odvija se po završetku izrade programa i podrazumeva instalaciju kao i otklanjanje eventualnih problema i obuku zaposlenih za rad u programu.
Bookmark and Share