Funkcija sitema video nadzora je obezbeđivanje informacija korisniku radi adekvatne reakcije, kao i arhiviranje informacija radi eventualne naknadne istrage.Najčešće se primenjuje u svrhu nadzora u radu sa gotovim novcem u bankama, menjačnicama, zaštiti od krađe kupaca, zaposlenih lica i dostavljača, nadzora vitalnih procesa proizvodnje, utovara i istovara robe, nadzora spoljašnih prostora, otvorenih skladišta i parkirališta.

Prilikom izbora CCTV sistema obavezno treba uzeti u obzir njegovu namenu, specifičnost objekta i položaj kamera.
 
Sistem video nadzora se sastoji iz:
 
 . potrebnog broja spoljašnih ili unutrašnjih kamera
 . odgovarajućih objektiva, sa ručnim ili automatskim podešavanjem blende
 . centralnih uređaja, koji služe za obradu slika dobijenih od kamera, i prosleđivanje do monitora,(digitalni video rekorderi, video kartice za računar,...)
 . monitora
 
Kamere mogu biti crno-bele ili kolor, razlišitih rezolucija snimanja, osetljivosti na svetlost, sa različitom širinom ugla snimanja. mogu biti pokretne i fiksne, sa zumom ili bez. Pored običnih kamera postoje i day/night kamere, koje preko dana rade kao obične kolor kamere, a kad nivo osetljivosti padne ispod minimuma, automatski se prebacuju u crno beli režim rada. Opremljene su IC diodama koje smanjenjem svetlosti pojačavaju intezitet emitovanja IC zraka.
 
Za pokretanje i zumiranje kamera koristi se PTZ pan-tilt-zum kamere kojima se upravlja preko upravljačke konzole, ili softverskim putem ako se radi o network kamerama.
Ako vam je potrebno daljinsko nadgledanje imovine i objekata tj.da nadgledate svoj biznis od kuće, iz restorana čak i u pokretu, opredelićete se za IP video nadzor koji će vam to omogućiti preko bilo kog računara povezanog na internet ili savremenog mobilnog telefona. IP video nadzor omogućava i napredne funkcije kao što su prepoznavanje ljudi i objekata, detekcija pokreta, prepoznavanje registarskih tablica, brojanje ljudi, slanje alarma po nekom događaju, arhiviranje podataka, kao i mnoge druge.
 
 
Bookmark and Share