Sistemi za kontrolu pristupa služe za nadzor i fizičku zaštitu zgrada ili njihovih delova. Osnovni zadatak sistema je dozvola pristupa - ulaza ili prolaza - isključivo ovlašćenim osobama.
Pristup se omogućava ili sprečava automatskim delovanjem sistema, najčešće električnim bravama koje se ugrađuju u okvir vrata. 
Sastavni delovi sistema za kontrolu pristupa su:
  • elektronski uređaji za identifikaciju osoba (čitači, terminali)
  • senzori za nadzor prostora (granični prekidači, PIR senzori, itd.)
  • električne brave
  • komunikacioni moduli za razmenu podataka između delova sistema
  • softver za konfigurisanje sistema, nadzor, upravljanje i izveštavanje.

U ponudi imamo sisteme kontrole pristupa sledecih proizvodjaca:

U većini sambenih zgrada postoje interfoni kao i mogućnost da se posle poziva na interfon zajednička ulazna vrata mogu otvoriti iz stana zgrade uz pomoć elektro - magnetne brave. Novina
koju nudi naš sistem jeste u tome da se na postojeću elektri
čnu bravu na vratima, montira uređaj tako da se ulazna vrata otvaraju čip karticom. Osim što zgrada dobija na eksluzivnosti, otvaranje vrata pomoću kartice donosi i značajnu finansijsku uštedu. Otvaranje vrata se vrši ubacivanjem kartice koju poseduje svaki stanar. Kartica je lakša za čuvanje, savremenija, a ono što je najbitinije, štedi cilindar tako da će se ova investicija kućnog savete zgrade vrlo brzo isplatiti.


Često je u poslovnim prostorima potrebno ograničiti ili onemogućiti pristup neovlašćenim osobama, ili pratiti kretanje osoba u određenom prostoru.

Kontrolom pristupa u Vašem objektu možete kontrolisati prolazak zaposlenih ili drugih lica kroz određena vrata u određene objekte.

Za identifikaciju osoba upotrebljavaju se plastične kartice. Danas se najčešće susreću privesci ili  beskontaktne kartice, ali u upotrebi su i kontaktne čip-kartice, bar-kod kartice i magnetske kartice.

Složeniji sistemi služe se i biometrijskim metodama za identifikaciju osoba (prepoznavanje otiska prsta, glasa i sl.). Delovi sistema podatke razmenjuju komunikacionim vezama (RS232, RS485, Ethernet).

Softver omogućava konfigurisanje sistema (unos podataka o korisnicima, definisanje prava i uslova pristupa, itd.), upravlja njime, arhivira i na zahtev ispisuje podatke o radu sistema.

                                                              


Bookmark and Share